Обсъждат проблемите на безработицата сред младежите
Обсъждат проблемите на безработицата сред младежите / netinfo

Презентация относно най-страшния и може би най-важен проблем в България в момента, а именно безработицата в младежка възраст разгледаха и обсъдиха МО на БСП- Кюстендил, представители на информационните центрове в Кюстендил и София на евродепутата Илияна Йотова, както и представители на неправителствени организации на кръгла маса в града под Хисарлъка.  Гост на дискусията беше Георги Кардашев - сътрудник на евродепутата Илияна Йотова.

"От изнесените данни от направено изследване по поръчка именно на Илияна Йотова ясни стават тревожни за България данни. Младежката безработица в нашата страна е достигнала едни доста застрашителни размери - всеки 5-ти млад човек вече е безработен. Стремглаво се увеличава броят на младежите до 20 години, които никога не са започвали работа. -        Стойностите, регистрирани към февруари 2012 г. са:

190 000 безработни млади хора във възрастта 15-24 г. и 330 000 безработни млади хора  във възрастта 15-29 г.", се казва в съобщение на информационен център на Илияна Йотова.

 Евродепутаът Илияна Йотова, която има представителство и в Кюстендил е член на Комисията по заетост и социални въпроси в Европейския парламент. Ето защо е включена и в разработката на проект за набелязване на конкретни мерки за справяне с този проблем, който се очертава като един от най-големите за Европейския съюз. Целта е да бъде изработено европейско законодателство, което да гарантира намаляването на безработицата сред младите хора, както и създаването на трайни места и гаранции за старта на тяхната кариера.