/ Дарик-Кюстендил, архив
Кюстендилка ще трябва да плати глоба от 300 лв. за това, че е хваната да пуши цигара в кафене на централната алея в Кюстендил. Наказателното постановление на РЗИ- Кюстендил е първоначално потвърдено от Районен съд- Кюстендил, а след това и от Административен съд- Кюстендил, пред който е обжалвано, като последна инстанция.
 
Наказателното постановление е издадено на А.А.К.-М., като на основание чл. 218 ал. 1 от Закона за здравето е наложено административно наказание за нарушение на чл. 56 ал. 1 от Закона- “глоба”, в размер на 300.00 лв.
 

На 07 март 2018 г., около 11:20 часа, служители на РЗИ-Кюстендил, съвместно с полицейски служители, извършили проверка в обект – кафе-аперитив „Ф.Б.“, на бул. “България” в гр. Кюстендил.

Те установили, че в обособено помещение,  представляващо закрито обществено място по смисъла на чл. 56 от Закона за здравето, жалбоподателката А.А.К. - М. извършвала тютюнопушене. На масата имало поставени метални пепелници с пепел и угарки от цигари.
 
“Видът на обекта, като преместваем такъв, не пречи за квалификацията му като закрито обществено място, която квалификация не държи сметка за връзката на обекта с терена.

От събраните писмени и гласни доказателства безспорно е установено, че в процесния обект жалбоподателката е нарушила забраната за тютюнопушене по чл. 56 ал. 1 от Закона за здравето”, пише в мотивите на 3-членния състава на Административен съд-Кюстендил, с председател Иван Демиревски.
Дарик- Кюстендил