бюро по труда
бюро по труда
213 работни места са заявени на територията на Бюро по труда- Кюстендил през месец февруари, от тях: на първичен трудов пазар- 190 работни места и за субсидирана заетост –23 работни места.

Най-много от заявените свободни работни места са в секторите, преработващата промишленост, търговия, хотелиерство, административни дейности и образование, социални дейности и др.

На територията на района, обслужван от Дирекция Бюро по труда- Кюстендил през месец февруари са постъпили на работа 211 безработни лица, от тях: 163 /77.3 %/ са започнали работа на първичен трудов пазар, по програми за обучение и заетост и ОП ”Развитие на човешките ресурси” – 48 лица.
Дарик- Кюстендил