Приемат заявления по Стартова помощ за малки стопанства на програмата за селските райони
Приемат заявления по Стартова помощ за малки стопанства на програмата за селските райони / Darik News, архив

От днес със заповед на министъра на земеделието и храните стартира приемът на заявления по „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“  на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и крайният срок е 12 август.

Национална служба за съвети в земеделието ще изготвя безплатно заявление и бизнес-план, необходими за кандидатстването и ще предоставя информация и съвети, които да подпомогнат земеделските стопани.  Консултантският пакет включва още изчисляване на точките по критериите за оценка на проектите, окомплектоване на изискуемите документите към заявлението и   предоставяне на съвети за изпълнението на бизнес плана в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика.

Консултантските услуги могат да получат всички земеделски стопани, които отговарят на изискванията за допустимост. Следва да са регистрирани, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани, като икономическият размер на земеделското стопанство да е от 2000 до 7999 евро стандартен производствен обем. Общият доход от предходната година от земеделски дейности, който стопаните следва да са получили, е минимум 33%, уточняват от НССЗ.

Консултациите ще се предоставят във всеки един от териториалните областни офиси на службата от специализирани екипи, които включват агроном, зооинженер и икономист. Експертите ще бъдат на разположение през целия период на изпълнение на поетите ангажименти в бизнес плана и безплатно ще подпомагат земеделските стопани за неговото изпълнение, както и за цялостното развитие на жизнеспособно и конкурентно стопанство, уточняват от НССЗ.