заседание на местен парламент
заседание на местен парламент / Дарик радио, Хасково
За втори път Общинският съвет в Хасково отхвърли искането на кмета Добри Беливанов общината да изтегли 10.4 млн. лв. кредит за ремонт на стадион „Младост“ и спортна зала „Дружба“. 11 от съветниците подкрепиха докладната, 13 бяха „против“ и 8 гласуваха с „въздържал се“.

Мотивите, които изтъкнаха изказалите се в залата са, че никой не е виждал оферта или план-сметка за предстоящите ремонти на спортната инфраструктура и че те биха могли да бъдат финансирани и чрез други способи, без община Хасково да тегли кредит.

Без дебати Общинският съвет отхвърли и предложението на кмета Добри Беливанов да бъде разработен проект за подмяна на уличното осветление в Хасково с енергоспестяващи LED лампи и система за контрол на стойност 600 000 евро. Заявеното от администрацията намерение бе да кандидатства по процедурата на Норвежката програма за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.