Коментират промени в Съветите за развитие
Коментират промени в Съветите за развитие / netinfo
Нов модел за работата на Областните съвети за развитие, коментира днес заседание на Областният съвет в Хасково.

Моделът е разробетен след 5 месечно проучване сред съветите от Южен Центарлен район. То е направено по проект на Регионалното сдружение на общините „Марица” за засилване на координиращите функции на областните съвети. Разработката им е финансирана от министерски съвет в рамките на Програмата за изпълнение на стратегията за децентрализация.

Промяна в състава на съветите за развитие, координиращата им функция и наличието на няколко комисии, които нямат връзка по между си са сред основните промени по които е работил проекта на Сдружение „Марица”.