Кметът на Димитровград Иво Димов
Кметът на Димитровград Иво Димов / Дарик радио, Хасково, Архив
В работата на XXXII Общо събрание на националното сдружение на общините под мотото "Европейски, национални и местни приоритети" участва днес кметът на Димитровград Иво Димов, който е заместник-председател на сдружението. Димитровградският кмет ще е модератор на дискусионен панел "Споделени отговорности по опазване на околната среда и насърчаване на местната икономика". Заедно с министрите на икономиката Емил Караниколов и на околната среда и водите Нено Димов ще коментират реализацията на политиките по управление на отпадъците, чистотата на атмосферния въздух, европейските инвестиции във ВиК сектора и държавната подкрепа за насърчаване на икономическата активност в общините.

Темите, които ще обсъждат кметовете на общини в дискусионен панел "Европейска и национална визия за развитието на общини и региони" засягат новите европейски приоритети и националните решения в политиките за регионално развитие, териториално сближаване и развитие на селските райони, промените в нормативната рамка на регионалното и местно развитие и управлението на европейските фондове. Общото събрание ще разгледа и непосредствените задачи през 2019 г. за общините – бенефициенти на ОПРР и ПРСР, както и съвместните усилия за финансиране на общинска пътна мрежа. В работата на форума ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

Сред акцентите във форума са и темите за по-добро интегриране на местно ниво на услугите от здравната и социалната системи, нов модел в здравеопазването - нов риск или възможност за общинските болници; училищното и детско здравеопазване; новите нормативни промени за подобряване качеството и обхвата на социалните услуги и личната помощ; общински проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и общи дейности на МЗ и МТСП в осигуряване на патронажната грижа за възрастни. Участие в дискусията по тези теми ще вземат министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.