/ Община Габрово
За първи път от 50 години населението на Габровска област е паднало под 100 хиляди души. Селата без нито един жител са 69, процентът на възрастните хора над 65 години е 30,2 на сто, показват статистически данни, предоставени на БТА.

Населението на Габровска област към 7 септември 2021 г. е 98 387 души. При последните преброявания се наблюдава тенденция към намаляване на населението, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. Спрямо 2011 г. областта е намаляла с  24 315 души, или 19,8 на сто, съобщиха от пресцентъра на отдела за статистически изследвания в Габрово към Териториалното статистическо бюро – Север.

По възрастови групи населението до 14 години е 11,7 на сто, 58,1 на сто са хората от 15 до 64 г., а възрастните над 65 години са 30,2 на сто. 
В област Габрово населените места са 349, от които пет са градове – Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна и Плачковци. В тях живеят 78 279 души или 79,6 на сто, а в селата живеят 20 108 души или 20,4 на сто. В периода между двете преброявания -  от 2011 и 2021 г., населението в градовете е намаляло с 21 946 души или с 21,9 на сто.  

Населените места без жители са 69, от които най-много са в община Трявна – 41. По показателя "обезлюдени села" област Габрово е на първо място в страната, следвана от областите Велико Търново и Кюстендил.

Областният град Габрово е с 45 940 жители. За сравнение, през 1985 г. община Габрово е имала близо 90 хиляди жители (89 951), а последното преброяване от 2011 г. е отчело 65 268  жители. За всички общини се запазва тенденцията към намаляване броя на населението при всяко следващо преброяване, посочват от статистическото бюро. 

Силвана Стоянова, главен експерт в отдела за статистически изследвания, предостави на БТА справка, според която при преброяването от 1985 г. населението на областта е било 174 714 души.  При преброяванията от 1992, 2001 и 2011 г. в областта се запазва тенденцията към обезлюдяване, като при последното преброяване жителите на региона за първи път падат под 100 хиляди души.

Анализът на статистиците посочва задълбочаване на негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Прирастът на населението в Габровска област от десетилетия е отрицателен и вече приближава минус 20 на сто спрямо преброяването от 2011 г.  С над минус 21 на сто са обезлюдели общините Трявна и Дряново, следва областният град с минус 20,5 на сто, а най-малък е процесът на обезлюдяване в община Севлиево – минус 17,6 на сто.
БТА