/ Dariknews.bg, архив
В Габрово продължават проверките на състоянието на общинските жилища и дали те се стопанисват добре от наемателите.

При установяване на нарушения, договорите с наемателите се прекратяват, както се случи след проверки, извършени през миналата година.

Ако се установи не добро стопанисване на жилище, първоначално се съставя констативен протокол с препоръки за отстраняването на нарушенията. След изтичане на срока на препоръките се извършва повторна проверка и ако не са отстранени констатациите, се пристъпва към прекратяване на наемните правоотношения. 

В три общини работят по проект за строителство на социални жилища

Проверяващите служители следят и за проблеми с общите части, стълбища, покриви, тръби.

При последната инспекция бяха посетени 18 апартамента по ул. „Д-р Тота Венкова“ и нямаше констатирани нарушения.

Проверките ще продължат и през следващите седмици, за което наемателите ще бъдат уведомени предварително.
 
община Габрово