С цвете за дамите започна днешната сесия на Общински съвет Габрово
С цвете за дамите започна днешната сесия на Общински съвет Габрово / Дарик Габрово, архив

Цвете за 8-ми март получи кметът на Габрово и всяка дама- общински съветник от  председателя на Общинския съвет в началото на днешната сесия. Въпреки празничното начало работата на местните парламентаристи продължи делово .

В дневния ред на заседанието днес са включени 23 точки. Сред тях са Програмата за управление на Община Габрово и отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Местният парламент ще разгледа и предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение услуга Управление и експлоатация на фитнес и спортно-възстановителни процедури в преустроена част от спортна зала "Орловец".

Предвижда се съгласно законовите изисквания да бъде създадена и общинска комисия за библиотечно-информационно обслужване на гражданите.