спиране на водата
спиране на водата / DarikNews.bg

От ВиК „Бяла“ обявиха режим на водоподаването. За селата от община Габрово, които се захранват от стокинския водопровод, вода ще се подава през ден от 17:00 ч. до 08:00 ч. на другия ден.

Първи ден за получаване на вода е 19 септември (сряда) от 17:00 ч. до 08:00 ч. на 20 септември. Следващото подаване на вода ще е на 21 септември.

Режим на водата в севлиевска община

Забранява се и ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови. Режимът на водата е във връзка със засушаването и силно намаления дебит на водоизточниците