Приключи обследването на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени

Язовир Христо Смирненски
Язовир Христо Смирненски / ИАРА

Приключи обследването на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Габрово. Проверките са в изпълнение на заповед на областния управител и се извършват от междуведомствена комисия, която е съставила констативни протоколи по образец на Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за всеки един от проверените обекти.

Съгласно информацията от доклада на председателя на Комисията по-голямата част от язовирите са с понижено водно ниво и осигурен ретензиращ обем за приемането на притока вследствие снеготопенето и пролетните валежи. Осем язовира са източени напълно и не функционират, но на собствениците е предписано да осигуряват периодично наблюдение. С неизправни основни изпускатели са десет язовира, като на собствениците са направени предписания за спешни действия за отстраняване на проблемите.

Задържаха двама, бракониерствали в язовир "Христо Смирненски" 

В следствие на обследването, което обхваща и проводимост на коритото – 500 м под язовирната стена, е  констатирано, че състоянието на деретата е незадоволително и се налага незабавно почистване и сеч на дървета и храсти.

По-голямата част от всичките 70 язовира на територията на областта имат изготвени: Инструкция за експлоатация, Програма за технически контрол и съгласувани актуални аварийни планове.

Шефът на Надзора на язовирни стени и съоръженията за Северна Централна България бе забъркан в бракониерски скандал

В съответствие с направените в протоколите от проверката предписания на комисията, собствениците на язовирите следва да предприемат незабавни действия за почистване и отстраняване на неизправностите по преливниците, недопускане завиряване на изпразнените язовири до отстраняване на неизправностите, указани в протоколите, за които Комисията е констатирала несъответствия.