Предизвикателството Start Up навлиза във финалната си фаза
Предизвикателството Start Up навлиза във финалната си фаза / Start Up

Обявената през месец юни миналата година съвместна идея на Община Габрово и град Тун, Швейцария за конкурс за стартираща бизнес инициатива на млад предприемач Start Up навлиза във финалния си етап.

Припомняме, че от депозираните 30 предложения, в официално регламентирания за това срок, 6 идеи получиха възможността да преминат през втория етап на оценка и да разработят бизнес план.

След заседание на Комисията по разглеждане и класиране на инициативите, до публично представяне и защита бяха допуснати 4 участника. Кандидатите за млади предприемачи ще презентират себе си и своята идея на 8 април 2015 г., от 14 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Много са въпросите, на които ще трябва да отговорят персонално участващите в конкурса като доколко проектът е осъществим и реалистичен, какъв ще е ефектът върху общността, кое го прави уникален, как се гарантира неговата устойчивост.

Преди да започнем да променяме света около себе си с гениални идеи, нека дадем шанс на една, която е възникнала тук.