Повече приходи отчитат от НАП Габрово

Повече приходи отчитат от НАП Габрово
Повече приходи отчитат от НАП Габрово / Дарик Габрово, архив

С 5 646 000лв. повече постъпления от данъци и осигурителни вноски отчита офисът на НАП Габрово през 2011 година.Общо данъчни приходи към централния бюджет са в размер на 83 431 001 лв.Изпълнението на плана спрямо 2010 г. е  107,26%.

 Най - голям ръст бележат приходите от Данък върху доходите на физическите лица. Към края на 2011-та в държавния бюджет са постъпили 14 047 234 лв., което е с 942 877 хил.лв. повече спрямо 2010 г.

Постъпленията от Корпоративен данък също бележат ръст и достигат 4 941 516 лв.   При ДДС приходите към фиска са съответно 22 185 824 лв. за 2011г. и 21 731 182 лв. за 2011г.           

 Ръст на приходите габровските данъчни отчитат и от Осигурителните фондове.

40 714 638 лв.са постъпленията от тях през изтеклата 2011г. За сравнение през 2010г. са отчетени 37 659 271лв.