съд
съд / / ThinkStock/Getty Images
Административният съд в Габрово отхвърли искането на пловдивска фирма да бъде спряно изпълнението на заповед на директора на Държавно горско стопанство – Габрово, отнасяща се за добив на дървесина.

Основният довод на дружеството е, че за него ще възникне „значителна и трудно поправима вреда“ от пропуснати ползи и неустойки по вече сключен договор с купувач.

Осъдиха Комисията за защита на потребителите да заплати обезщетение от 880 лева

Съдът смята, че не са приложени доказателства, които да определят размера на вредата. В решението се отчита и факта, че договорът е сключен два месеца и половина след като е станало ясно, че пловдивското дружество не е определено за купувач на дървесината.

Определението подлежи на обжалване, в седемдневен срок от уведомяването на страните, с частна жалба чрез Административен съд–Габрово до Върховен административен съд на Република България.