темида съд
темида съд / ThinkStock/Getty Images
Административният съд в Габрово осъди Комисията за защита на потребителите да заплати 880 лева на Едноличен търговец (ЕТ). Сумата е обезщетение за претърпени имуществени вреди и законната лихва, към която е прибавен и срок за забавяне от три месеца.
 
Комисията трябва да заплати и 310 лева – разноски по производството. Решението на Административния съд не подлежи на обжалване.
 
Имуществените вреди на Едноличния търговец се изразяват в заплатен адвокатски хонорар за оказана правна помощ при обжалване на наказателно постановление на русенското поделение на Комисията за защита на потребителите пред Районен съд – Габрово.  
 
Съдът отменя като незаконосъобразно наказателното постановление на Комисията, която обжалва. Със своето решение Административен съд - Габрово е потвърдил първоинстанционното решение, което е влязло в сила на 22.03.2018 г.