Община Севлиево с осем проекта по националната кампания За чиста околна среда 2016
Община Севлиево с осем проекта по националната кампания За чиста околна среда 2016 / Община Севлиево

Осем проекта на Община Севлиево за облагородяване и създаване на нови детски площадки с обща стойност 68 401,90 лв. очакват одобрение по Националната кампания „За чиста околна среда - 2016 г ." на тема „Обичам природата - и аз участвам".

Три от проектите са за подобряване условията на парковете е селата Горна Росица, Градница и Петко Славейков. Два за изграждане на детски еко площадки в междублоковите пространства в ж.к. „Атанас Москов" и ж.к. „Митко Палаузов" в Севлиево и един за „Облагородяване на парк „Априлско въстание". Обща стойност на проектите е 58 462,50 лв

По националната кампания „За чиста околна среда - 2016 г ." Община Севлиево кандидатства и с проекти за подобряване условията в детска градина „Слънце" в Севлиево на тема: „Обновена среда - здрави, слънчеви деца", за самата от 4 980.40 лв. и Основно училище „Христо Ботев", в село Добромирка с проект на „Детска площадка в нашето училище", за сумата от 4959,00 лв.

Кампанията е на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС и е насочена към общини и кметства от цялата страна. Те могат да кандидатстват за създаване и облагородяване на пространства и кътове за отдих, залесяване и зацветяване, възстановяване или ремонтиране на детски и спортни съоръжения. За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 10 000 лв., като дейностите разчитат на доброволния труд на гражданите.

Целта е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 30 март 2016 г. на електронния сайт на МОСВ, а резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 8 април 2016 г.