Култура ON-AIR пусна предаването Габрово - град на мостовете и стоте паметника
Култура ON-AIR пусна предаването Габрово - град на мостовете и стоте паметника / Регионален исторически музей - Габрово, Култура ON-AIR

От създаването си до днес архитектурният облик на града търпи множество промени. Знакови обаче си остават сгради като Националната Априловска гимназия. За нея се казва, че ако в малките руски градчета най-хубавите здания са тъмницата и губернаторският дом, то тук-това е гимназията.

Други пътешественици сравняват архитектурата на Габрово със северно италиански градчета, както и със селища от изтока.

Първият габровски хотел "България", първата църква "Света Петка", Конашкият мост, най-старата габровска улица - Ковашката, часовниковата кула, първата сграда на кметството, конакът, мостовете и чешмите са сред  архитектурните обекти, любопитни факти за които разкрива уредникът в Регионален Исторически музей - Габрово Даниела Цонева в радиопредаване на онлайн-платформата Култура ON-AIR (kuliturabg.com).

Култура ON-AIR пусна предаването "Габрово - град на мостовете и стоте паметника"
netinfo

Снимките са предоставени на Култура ON-AIR (kuliturabg.com) от Регионален исторически музей - Габрово.

Радио-предаването "Габрово - град на мостовете и стоте паметника" е реализирано от Култура ON-AIR в изпълнение на проект "Габрово - град с минало, град с бъдеще" на Фондация "Граждански форум".

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма "Култура" -  2015 към Община Габрово.