Радостина Братованова
Радостина Братованова / DarikNews.bg
Ръководителят на двата центъра от семеен тип за деца с увреждания Маринела Лазарова ще бъде подведена под съдебна отговорност. Това стана ясно от думите на  Радостина Братованова, директор на Териториална дирекция „Социално подпомагане" в Габрово.

От „Социално подпомагане" ще подведат Маринела Лазарова под наказателна отговорност
 
„Съгласно Закона за закрила на детето, лице на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, изпаднало е в беда или е в риск е длъжно незабавно да сигнализира компетентните органи. В случая такъв орган е отдел „Закрила на детето” към „Социално подпомагане”. Тя не го е направила, укривала е тези жестоки данни за насилие в продължение на година и половина, което е създало и предпоставка да се повтори, потрети или ежедневно да се упражнява такова насилие. Затова за мен тя носи наказателна отговорност. Аз съм я уведомила, че завеждам дело срещу нея.”
 
Радостина Братованова определи поведение на екипа на центровете като недопустимо, грубо и арогантно.
 
„Този персонал, ако на време са взети мерки, не би трябвало да бъде там, където е до момента. Разбирам, че сега тепърва предстоят уволнения. Защо Лазарова не е взела мерки през това време? Това е нейна отговорност. Затова казвам, че ще тръгна първо от нея. Много ясно е, че всички, упражнили насилие – педагози, възпитатели, социални работници, медицински лица, трябва да си понесат своите санкции и то най-жестоки. Това са болни деца, беззащитни деца. Освен този персонал, няма кой друг да защити техните права? Искам да кажа, че най-малко веднъж в месеца там влиза социален работник за оценка на потребностите. Голяма част от децата посещават и дневната форма за услуги – Дневен център, Помощно училище, Център за социална интеграция и рехабилитация. Много странно е как никой до момента не е установил данни за насилие. Естествено е, когато влезе някой от друга институция този персонал да не упражни насилие. Затваряйки вратите на този център – това се случва. Убедена съм, гледайки кадрите, че се е случвало много по-често. Но това са мои предполагаеми твърдения.”

Прокуратура и полиция проверяват случаите на насилие в центровете за деца с увреждания в Габрово
 
Братованова не смята, че работата на толкова институции, които не са установили насилието, се обезсмисля, тъй като те имат своя роля в деинституционализацията на домовете за деца. По нейните думи би трябвало да се усети травмата, дори само по промяна на психическото състояние на децата.
 
„Децата са с такива увреждания, че много често поведението име  едно и също. Възможно е още от домовете да са свикнали с грубо отношение. В никой доклад досега не е споменавано да има установени травми. За мен беше много важно казаното от педиатъра д-р Нинова, че никога не е виждала белези от насилие върху тези деца.”
 

Уволняват шефката на Агенцията за закрила на детето

 
Братованова акцентира върху това, че децата са нямали медицинско лице от април 2017 година, когато жената, изпълняваща длъжността излиза в болнични.
 
Преди откриването на двата центъра персоналът е преминал много сериозна подготовка. Но с времето хората напускат, демотивирани от ниско заплащане и трудна работа.