5 автомобила за гасене на пожари в урбанизирани територии са разпределени в Севлиево и Габрово
5 автомобила за гасене на пожари в урбанизирани територии са разпределени в Севлиево и Габрово / ПБЗН - Габрово

Рагионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово получи 2 автомобила лек клас и 3 автомобила среден клас, предназначени за гасене на пожари в урбанизирани територии. Те са разпределени за службите в Габрово и Севлиево.

На официална церемония министърът на вътрешните работи връчи официално ключовете на 62 нови противопожарни автомобила, закупени с европейско финансиране.

Министър Вучков подчерта, че с тази доставка на практика се задоволяват потребностите от нова пожарна техника и оборудване в 50% от пожарните служби в страната. „Приключва пореден етап от проект за доставка на съвременна пожарна техника, стартирал през 2012 година. Благодарение на приемствеността на няколко правителства и министри при реализацията на този проект до момента са доставени 113 пожарни автомобила, 26 автомеханични стълби, 6 спасителни и 27 командни автомобили“, припомни Вучков.

5 автомобила за гасене на пожари в урбанизирани територии са разпределени в Севлиево и Габрово
netinfo

Представителите на производителя на пожарните автомобили заявиха, че доставената техника е проектирана и произведена в един от най-модерните заводи в света и отговаря на високи критерии за качество.