Жалба срещу инструкция на ОИК в Тервел
Жалба срещу инструкция на ОИК в Тервел / DarikNews.bg, архив

В ОИК Тервел е разгледана постъпила жалба срещу инструкция, дадена по време на обучението на членовете на секционните избирателни комисии.

Жалбата е от Исмет Абил Абил, постъпила е на 23 октомври и е адресирана до ЦИК. В нея е изложена информация, че по време на обучението на членовете на СИК от Общинска избирателна комисия в Тервел, проведено на 19.10.2015 г., е предоставена инструкция, според която членовете на СИК са задължени да извършват проверка в общинска служба „ГРАО” Тервел на всеки един избирател с лична карта, издадена след 24.04.2015 г., дори и при условие, че същия е включен в избирателните списъци за провеждане на изборите за общински съветници и кметове 2015 г.

24 април т.г. бе последната дата, на която новата адресна регистрация ще се зачита за гласуване.

Във връзка с гореизложеното, ОИК Тервел счита, че не следва да взема отношение по случая, тъй като се касае за жалба срещу нейни действия.

ОИК взе решение да изпрати по компетентност жалбата на Исмет Абил Абил на Централната избирателна комисия, за произнасяне по случая.