Учител от гимназия Ломоносов участва в европейски проект
Учител от гимназия Ломоносов участва в европейски проект / личен архив

Учителят по компютърни науки инж. Красимир Дойчев от Професионалната гимназия по механотехника и електротехника "М.В. Ломоносов" участва в проект "Европейска интеграция на икономики и пазари на труда чрез TVET". Проектът се финансира от МОМН и Федералното министерство на икономическото сътрудничество и развитие на Германия. В неговите рамки се разработват и синхронизират професионални стандарти, които трябва да отговарят на европейската и национална квалификационна рамка и да въвеждат Европейска кредитна система в професионалното образование и обучение (ECVET).

В семинарите по разработването на стандартите участват експерти по професионално образование и обучение от МОМН, немски експерти, представители на фирми от съответните сектори и изявени учители от професионални гимназии. Досега по този модел са разработени стандарти за професиите „техник на енергийни съоръжения и инсталации" - газова техника; „електротехник"; „хлебар-сладкар". В момента се разработват „готвач" и „системен програмист".

Третият форум по проекта се провежда от 12 до 15 ноември във Велико Търново. Създадените на него стандарти ще послужат като основа за разработване на учебни планове и програми, национални изпитни програми и друга документация за съответните професии. Красимир Дойчев е автор на 10 национални учебни програми за специалност „Компютърна техника и технологии" и 3 - за „Системно програмиране".