Родители протестират - искат повече грижи от държавата за децата
Родители протестират - искат повече грижи от държавата за децата / Дарик Добрич, архив

Родители ще излязат в 11.00 ч. пред Община Добрич с искания за увеличаване на майчинството и детските надбавки. Протестът е национален и ще се проведе днес в много български градове.

В декларация на недоволните родители се посочва: „Ние, свободните и независими граждани на Република България, настояваме пред Правителството, Народното събрание, МТСП за осигуряване на повече грижи за децата в България. Ние не искаме повече да си спомняте за нас само в предизборните си обещания, затова ще ви напомняме по-често пред вратите на общините и Народното събрание. Декларацията с исканията беше внесена до всички български институции и след като отново останахте слепи и глухи, излизаме на национален протест".

Протестиращите заявяват, че не усещат подкрепата на държавата в необходимата степен за отглеждането на своите деца. Голяма част от проблемите са породени от дългогодишно неглижиране и от липсата на адекватни и навременни мерки в областта на демографското развитие. Близо 4000 деца по-малко са родени към 25.11.2015 г. спрямо същия период на миналата година, пише още в декларацията.

Исканията на протестиращите са:

1. Да се намали периодa на база, на който се изчислява обезщетението при бременност и раждане на 18 месеца така, както бе въведен през 2014 г. Дори той ощетява майките, намиращи се в началото на тяхната кариера, тъй като те със сигурност имат увеличение на първоначалната си заплата в предходните 2 години. В другия случай те все още не са натрупали такъв стаж, слизайки от студентската скамейка, а им предстои цял живот осигуряване на все по-висока заплата. Тази средства директно се отнемат от осигурените майки без каквото и да е правдободобно основание.
2. ОБВЪРЗВАНЕ на МРЗ с размера на обезщетение, което получават майките в периода между първа и втора година на детето, което да позволи да отглеждат спокойно децата си и да избегнат финансовата принуда за завръщане на работа и оставяне на децата в детски заведения, на възраст, в която децата не са изградили своя имунитет и боледуват често
3. Увеличаване на детските добавки до санитарния минимум от 15% - 16% от МРЗ или 60 (при МРЗ от 380 лв) и получаването им от всички деца, без обвързването им с доходен критерий, образование или поредност на раждане в семейството.
4. Осигуряване места за всички деца в общински и ведомствени детски ясли и градини, задължаване на общинските власти да изплащат временно компенсации на всички родители, чиито деца, над 2-годишна възраст, въпреки подадено заявление, не могат да бъдат приети в общински детски ясли и градини.
5. Осигуряване на обезщетенията за майчинство на студентките, родили до 2 години след дипломиране във ВУЗ.
6. Адекватна здравна грижа за бременни, майки и деца. Осигуряване от страна на държавата на финансиране коригирането на програмите за майчино и детско здравеопазване с поемането на всички необходими и изисквани от докторите изследвания. Подсигуряване на нужното количество ваксини,съобразно данните за раждаемостта в страната, които да са одобрени от ИАЛ, а не внесени и прилагани незаконно върху децата ни без да са тествани.
7. Осъвременяване обезщетенията за деца в неравностйно положение съобразно актуалния размер на МРЗ
8.Поемане от бюджета на цялостния пакет от необходими рехабилитационни грижи при недононосените деца до навършване на 3 години - изследвания, логопед, психолог, рехабилитатор и други специалисти, нужни за пълноценното детско равитие и интеграция при установяване на нарушено такова.