/ Дарик Добрич
Обществено обсъждане по повод намерението на община Балчик да тегли кредит за финансиране на инфраструктурен проект ще се проведе в Белия град на 30 юли от 14 часа.

Проектът „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност" се финансира от ПРСР. Договорът е подписан през септември 2017 година.

Кметът на Балчик е решен да спре движението с коли по крайбрежната алея

Дейностите включват ремонти по три общински пътя - между селата Одърци-Храброво-Бобовец-Стражица, между Стражица и Балчик и Гурково-Царичино. Стоително-монтажни работи възлизат общо на 6,9 млн. лева.

Община Балчик ще съфинансира проекта, като за целта предвижда да поеме дългосрочен дълг от фонд „ФЛАГ“ в размер на 340 хиляди лева.