/ netinfo
Първа информационна среща по проект „Бизнес пре-акселератор на Североизтока” ще се проведе в Добрич. Събитието е безплатно и ще се състои на 6 ноември, от 11:30 часа в Бизнес залата на Общината. Желаещите да стартират бизнес ще се запознаят с възможностите за включване в проекта от експертите на Бизнес пре-акселератор на Североизтока.

ОИЦ - Добрич организира открит щанд за европрограмите и викторина с награди


Общата цел на проекта е насърчаване на предприемачеството и създаване на предприятия, включително иновативни и свързани с дигитализацията, "интернет на нещата", "индустрия 4.0", както и "зелени" бизнеси и свързани с мерки за развитие в областта на политиката по околна среда.

Ще се търси възможност за професионално развитие на безработни, неактивни и наети лица, в т.ч. и на младежите от територията на Североизточен район. Ще се осигурят нови перспективи за професионалното им развитие и ще се увеличи броят на включените в самостоятелна заетост безработните. Проектът ще гарантира осигуряването на 60 участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията.
 
Проектът „Бизнес пре-акселератор на Североизтока” е разработен от Сдружение "Бизнес агенция" и е на стойност 356 725 лева.