5 нови проекта ще изпълнява община Тервел
5 нови проекта ще изпълнява община Тервел / Дарик Добрич

Одобрени са последните пет проекта на Тервел по Програмата за развитие на селските райони, съобщават от общината. Общата им стойност е 393 000 лева.
По единият от проектите свободните помещения в сгарадата на кметството в село Поп Груево ще бъдат преустроени в Център за социални услуги. Ще бъдат обособени разливна за топла храна и трапезария, помещение за дневен център, както и лекарски кабинет с манипулационна, чакалня и санитарен възел за нуждите на лекарската практика в селото. Освен строителство, проектът включва и доставка на хладиник и плотове за разливната, както и на компютри, маси, бюра и столове за дневния център.Общината съфинансира проекта в частта му за медицинския кабинет.

Вторият одобрен проект предвижда изграждане на център за социални услуги в с.Нова Камена. Целта е да се осигури ежедневно топла храна за възрастните хора в селата Нова Камена, Кладенци, Градница и Главанци и Каблешково, както и да се предоставят нови кабинети за местния личен лекар и стоматолог.Оформя се и помещение за дневен център. Строителните работи се извършват в сградата на бившата здравна служба на с.Нова Камена. Проектът е одобрен, след като приключи строителството на друг подобен общински проект - този за изграждане на центъра за социални услуги в с.Коларци. До края на 2014 година ще бъде организирана доставката на втората част от кухненското обзавеждане за Коларци и работата в него. През 2015 г. ще отворят врати и центровете в Поп Груево и Нова Камена.

Третият проект включва доставка на два автомобила за разнос на храна.

В рамките на четвъртия проект ще се подменят завесите на сцената на тервелското читалище.

Последният проект е насочен към най-малките жители на общината. В зелени площи в селата Каблешково, Орляк, Коларци и в парк "Триъгълника" в Тервел ще се поставят съоръжени за игра на деца, а в изброените села също и пейки и кошчета. През тази година такива съоръжения бяха поставени в градския парк на Тервел, а също и в с.Жегларци.

С тези 5 проекта приключва работата на община Тервел по подготовка, кандидатстване и договаряне на проекти за период 2007-2013 година. Предстои одобрените проектите да бъдат изпълнени, като паралелно с това се подготвят  нови проектни предложения за следващия планов период.