От ЛУКОЙЛ се оправдаха с безветрието
От ЛУКОЙЛ се оправдаха с безветрието / Веселин Максимов

„Нефтохим Бургас (100-% дъщерно предприятие на ПАО «ЛУКОЙЛ») съобщава, че случаите на временни нарушения на качеството на атмосферния въздух в нощта на 30 срещу 31 март 2016г. не са свързани с нарушаване на нормите на технологичните регламенти или инциденти от техногенен характер в предприятието.

От 25-ти март 2016г. технологичните обекти в предприятието се намират в режим на пуско-наладъчни дейности и извеждане в работен режим след профилактичен ремонт. Не са констатирани отклонения от изискванията на технологичните регламенти.

В нощта на 31-и март са установени максимално неблагоприятни метеорологични условия, свързани с изключително рядкото за сезона природно явление - пълно безветрие. Това, от своя страна, може да доведе до локално влошаване на качеството на атмосферния въздух.

В тези условия, колективът на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас предприе всички предвидени в регламентите мерки за минимизиране на отрицателното въздействие на качеството на атмосферния въздух, а именно: преустановени бяха операциите по увеличаване на натоварването на предприятието по суровина и е намалена твърдостта на режима на конверсионните процеси.

Техническите и аварийно-спасителните служби са приведени в режим на 100% мобилизация за денонощно извършване на допълнителни проверки и мониторинг на състоянието на оборудването, качеството на атмосферния въздух на територията на предприятието и прилежащите населени места. Не са установени случаи на нарушаване целостта на оборудването.

Екологичната безопасност е един от приоритетите в работата на ПАО «ЛУКОЙЛ». ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас взима участие в мониторинга на ситуацията съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ Бургас."