Община Бургас подписва договора за линеен ускорител
Община Бургас подписва договора за линеен ускорител / sxc.hu

Мултимодален линеен ускорител ще има до 2 години в Бургас. До края на седмицата Общината ще подпише договор за изпълнението на проекта „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център - Бургас", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие". Партньори по него са Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на здравеопазването.

Проектът предвижда закупуване и на система за планиране, дозиметрична апаратура и устройства за имобилизация на пациенти с онкологични заболявания. Около 4 милиона лева ще струва само ускорителят.

Свръхмодерната технология за лъчелечение трябва да се настани в нов бункер, изграждането му ще е за около милион лева. Община Бургас е заложила в капиталовата си програма 75 000 лв. за необходими дейности, останали извън обхвата на проекта - благоустрояване, озеленяване, вертикална планировка.

Планираният срок за изпълнение е 24 месеца. Вече е избран екипът, който ще се занимава с изпълнение на проекта и контрол по двата лота - строителство и оборудване. Очаква се новият линеен ускорител да обслужва между 500 и 600 пациента годишно.