Е-демокр@цията ще се обсъжда на форум в Бургас
Е-демокр@цията ще се обсъжда на форум в Бургас / netinfo

Е-демокр@цията и възможностите, които тя дава на обществото, ще се обсъждат по време на в Бургаски свободен университет


На 29 и 30 май Българското сдружение за насърчаване на гражданската иницатива, INTERNATIONAL MODERN MEDIA INSTITUTE - ICELAND и университетът канят всички желаещи да се включат в дискусиите за това как гражданите могат пряко да участват в управлението на страната си чрез работещите модели на електронната демокрация.


Във форума ще бъдат представени в детайли гласуването по интернет в Естония, участието на гражданите в е-бюджетирането в Исландия, начините на работа на електронната община във Франция и електронните граждански инициативи в Италия.


В аулите на БСУ ще се разискват възможноситте за е-инициативи в България в дигиталната епоха.


В дискусиите ще участват г-жа Катрин Якобсдотир, член на Исландския парламент, министър на образованието, науката и културата на Исландия (2009-2013), г-н Танел Тамет, основател на Факултета по информатика - Талин и интернет-гласуването в Естония, г-н Гунар Гримсон и г-н Робърт Бьорнсон, носители на Европейска награда за е-демокрация 2013 г. за създадения от тях софтуер за бюджетиране с участие на гражданите, ползван в община Рейкявик и от Националната здравна система на Великобритания; г-н Рафаел Калвели, старши експерт към общинска администрация Монтрьо, голям Париж, г-н Смари МакКарти, иноватор и основател на Пиратска партия - Исландия, г-н Гудьон Идир, изп. директор на Международен институт за модерни медии. Очакват се потвърждения от представители на дипломатически мисии, на българските академични среди, политически партии, ИТ бизнеса и гражданския сектор.