/ ВМРО Бургас
Представители на ВМРО-Бургас и евродепутатът Ангел Джамбазки изгориха ритуално копия на позорния за България Ньойски договор от 27 ноември 1919 година, с който се поставя край на Първата световна война.

Повод за жеста им пред паметника на 24- ти Черноморски пехотен полк беше навършването утре на 98 години от влизането в сила на съсипвашщия пакт, подписан от тогавашния премиер Александър Стамболийски.

Някои съвременници твърдят, че след това той счупил писалката заради тежките клаузи. Според други медии и хронисти домакините му предложили да я вземе за спомен, но той отказал.

В Парижкото предградие сръбската делегация иска присъединяването към Кралство Сърбия на Видин, Белоградчик, Цариброд, Трън, Босилеград, Кюстендил, Струмица и Петрич.

Представителите на Съединените американски щати се противопоставят на такова отмъстително отношение към победените, опасявайки се, че то ще предизвика нова световна война (както и става през 1939 година).

Американският президент Удроу Уилсън настоява да се зачита прогласеният от него принцип за етническо самоопределение на териториите при следвоенното устройство, по линията Мидия-Родосто.

Франция и Англия категорично отхвърлят разумния подход на САЩ. В отговор на това президентът напуска конференцията и оставя само някои свои служители да участват в нея.