Бургас сред първите, прилагащи новата концепция за туризъм
Бургас сред първите, прилагащи новата концепция за туризъм / netinfo

Концепцията за туристическо райониране на България беше създадена от екипа на министър Николина Ангелкова и е залегнала в Закона за туризъм още от 2015 г. В страната ще бъдат обособени 9 туристически района, които са достатъчно големи, за да бъдат разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно. Бургас е един от първите областни центрове в страната, който прилага приетата концепция. Като областен град Бургас ще бъде и двигател на организацията. Тук тя носи наименованието "Южно Черноморие".

Припомняме, че на септемврийското заседание на сесията бургаските общински съветници подкрепиха единодушно включването на града в организацията за управление на район "Южно Черноморие". 12 представители на общини от област Бургас, както и голяма част от представителите на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, със седалище на територията на областта подписаха декларация за участие в Организацията на управление на туристически район "Южно Черноморие".

Очаква се най-късно през ноемврийските общински сесии да се вземе решение общините от областта да се включат в организацията, след което ще се пристъпи към конкретни действия за регистрация. На подобен етап на развитие са още два региона - Варна и Добрич.

"Смисълът е да достигаме по-ефективно потенциалните за нас пазари, особено далечните - чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са разпознаваеми на картата и са познати не само на българите, но и на чужденците", сподели Живко Табаков, председател на Постоянната комисия по туризъм в ОбС и съветник на министъра по туризма Николина Ангелкова.
Организацията за управление на туристическия район ще запълни съществуващите липси в маркетинга и управлението на дестинациите между общините и Министерството на туризма. Освен това ще обедини ресурсите на отделните общини - те ще се рекламират като едно цяло, но всяко място от областта ще предлага своите туристически продукти.
По думите на Табаков, за всеки туристически район е предложена основна и разширена специализация. Основната специализация е комбинация от два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на районите. Разширената специализация включва освен основните и до 4 допълващи вида туризъм. Основната специализация обаче, обясни Табаков, няма да предопределя бъдещото брандиране на туристическия район, а ще служи като отправна точка при разработването на маркетинговите и брандинг стратегии.
Според него бургаският туристически район е с най-малко общини на територията си - само 13, но е на първо място по леглова база, нощувки и приходи с основна специализация морски и културен туризъм. Той добави, че в разширената специализация се включват още морски рекреативен туризъм, всички видове културен туризъм, приключенски и екотуризъм, здравен, селски, религиозен и поклоннически туризъм. "Към тези видове туризъм обмисляме да прибавим яхтен и круизен. Всяка една община ще запази своята индивидуалност, като даде предложения какво точно иска да рекламира", посочи Табаков. Идеята е да не се дублират различните видове туризъм, така че отивайки на дадено изложение - да предложим един различен пакет от туристически услуги на туристите, добави той.
Според съветника морските общини ще окажат подкрепа на по-малките, защото имат сериозен опит зад гърба си, както и повече финансови средства. "Искам да е ясно, че организацията не цели конкуренция между общините, напротив. Замисълът е да се допълваме под една обща шапка - район "Южно Черноморие". Така улесняваме и туристите, които ще имат начертан маршрут. Няма да се налага да търсят в интернет какво предлага всяка една община поотделно, а и ще вървим в посока популяризиране на района като целогодишна туристическа дестинация", уточни Живко Табаков.