Поскъпват билетите за минералните бани в разложките села Баня и Елешница
Поскъпват билетите за минералните бани в разложките села Баня и Елешница / Снимка: Вероника Атанасова, архив

С 12 гласа „за", 5 „въздържал се" и 1 „против" общинските съветници в Разлог приеха отчета на Общинското предприятие „Бани и перални" за 20016 година. От отчета стана ясно, че предприятието работи на загуба, като приходите му възлизат на 95 900 лева, а разходите са в размер на 100 300 лева.

По думите на управителя на предприятието Иван Добрев, това се дължи на нерентабилната работа на банята в Елешница, която миналата година е отчела загуби в размер на 5 093 лева. Иван Добрев заяви, че въпреки загубата на предприятието, банята в село Баня ще продължи да работи, а тази в Елешница ще бъде отдадена под наем.

За да се стабилизира финансовото състояние от началото на тази година къпалнята в Баня работи с намалено работно време, с цел да се спестят разходите от фонд „Работна заплата". Също така е съкратена и щатната бройка за поддръжка, като функциите се поемат от управителя Добрев, който вече работи 4 часа като управител и 4 часа като поддръжка.

С цел увеличаване на приходите от 15 февруари ще се увеличат и цените на билетите за посетителите на минералните бани и в двете села. Цената на билета за минералната баня в село Баня от 1.80 лева се повишава на 2.00 лева, за пенсионери и ученици от 0.90 лева на 1.00 лев. В село Елешница пък цената на билета за посетителите на минералната баня от 1.40 лева скача на 2.00 лева. За пенсионери и ученици от 0.70 лева на 1.00 лева.

Иван Добрев заяви, че предприятието има задължения отпреди 2007 година, когато минералната вода е била на разпореждането на Басейнова дирекция, като подчерта, че задълженията са в размер на около 170 000 лева.

По думите му неплатените сметки за минералната вода са 42 000 лева без лихвите, а останалите задължения са към НАП за неплатени осигуровки и за неплатено ДДС. За да бъдат погасени тези задължения и да бъде стабилизирано финансовото състояние на предприятието е изготвен оздравителен план.

Кметът на село Баня Мария Юрганчева смята, чеперсоналът на минералната баня не е удовлетворен заради намаленото работно време и намалените заплати. Жителите пък се страхуват от това минералната баня да не бъде затворена, заради финансовите загуби на предприятието.

Добрев бе категоричен, че банята няма да се затваря, но намаленото работно време ще си остане, тъй като това е в рамките на оздравителния план, който трябва да се спазва.