/ ЮЗДП
Първите контейнерни фиданки от черен бор, произведени с доставената от Югозападното държавно предприятие автоматизирана поточна линия по европейски проект, вече са факт.

Близо 3000 дка нови гори залесява ЮЗДП тази година

Топлото време през есента ускори покълването на заложените семена в пробната серия контейнери, напълнени при тестовото пускане на поточната линия, и фиданките започнаха растежа си в края на м. октомври.

Ученици и експерти от ЮЗДП проведоха урок сред природата

В момента екипи на ЮЗДП и Горска семеконтролна станция София събират и обработват семена от множество горско-дървесни видове, които ще бъдат използвани за производството на фиданки за залесяване напролет.

До края на октомври са събрани и доставени в разсадника в с. Локорско над 2200 кг жълъди от космат дъб, благун и други видове, които са в процес на обработка срещу насекомни вредители и гъбни заболявания. Тази седмица започват планираните залесявания по проекта върху опожарени горски територии в районите на Кресна и Дупница на обща площ от 93 декара.

Над 700 проверки извършени за седмица от служители на ЮЗДП

Първата в страната модерна система за производство на фиданки в контейнери с капацитет над 1 милион годишно, заедно със специализираното оборудване за обработка на семена от горскодървесни видове, са закупени по проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България“. Проектът е съвместна инициатива на ЮЗДП и Горска семеконтролна станция София и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на ЕК.

Активното контейнерно производство на фиданки в ЮЗДП започва напролет. Използването на контейнерни фиданки за възобновяване на горите има редица предимства, включително ускорен растеж на фиданките, по-кратък цикъл на производство, по-добра адаптация и по-висок процент на прихващане (до 97%) спрямо залесяването с фиданки с гол корен.

Високият процент на прихващане от своя страна води както до намаляване на разходите за отглеждане и попълване на младите насаждения, така и до намаляване на броя и интензивността на намесите в горските екосистеми от мрежата Натура 2000, свързани с възобновяването на гората.