Община Благоевград взе участие в Национален форум за планинското земеделие
Община Благоевград взе участие в Национален форум за планинското земеделие / netinfo

Община Благоевград се включи в Национален форум "За единна и отговорна национална политика за развитие на планинското земеделие”.

Община Благоевград бе представена от зам.-кметът по строителството и сигурността инж. Стоян Благоев. В националния форум участие взеха общините Благоевград, Банско, Чепеларе и Смолян, както и представители на Парламентарните комисии по „Регионално развитие“ и по „Образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта“.

На срещата бяха разгледани теми, свързани със селското стопанство и неговото значение за устойчивото развитие на планинските райони като природен и културно-исторически потенциал, както и националната програма за развитие на селските райони в природата 2014-2020.

Спешните мерки за спасяване на отрасъла в планинските райони бяха сред най-важните точки от форумната програма, поясняват от пресцентъра на общината.

Представителите на българските планински общини са се обединили около идеята за нова политика, отразяваща потребностите на местните общности в духа на Европейската Харта за местно самоуправление. Според участниците във форума спешно трябва да се развие Национална стратегия за развитие на планинското земеделие.

Предложенията, които са направени на срещата засягат развитието на диверсифицирано селско стопанство, създаване на биозони от цели населени места, разширяване на коневъдството за нуждите на планинския дърводобив и за планинския туризъм, специална финансова помощ за млекопроизводството и създаване на браншови обединения и съюзи на производителите.

В края на форума бе приет Заключителен Меморандум.