Изменението на проекта за интегриран план за градско развитие на Благоевград  бе обсъдено днес
Изменението на проекта за интегриран план за градско развитие на Благоевград бе обсъдено днес / Дарик - Благоевград, архив

Днес в Община Благоевград се проведе пресконференция, във връзка с изменението на проекта за „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Благоевград".

Замeстник-кметът на Благоевград Зорница Кралева, управителят на фирмата изпълнител на проекта - инж. Захари Донев и ръководителят на екипа инж. Николай Николов запознаха присъстващите с целите на плана и дейностите, които се предвиждат по неговото реализиране.

Стойността за новия програмен период 2014-2020 по регионална програма "Региони в разстеж" е над 1 млрд. и 300 млн лева, като общо 39 са градовете, които са включени за финансиране чрез програмата.

На този етап има примерен списък на Общината, в който са възложени 13 обекта на стойността, която е определена за Благоевград, а именно - над 40 млн. лева. Всички нови и допълнителни обекти, които Община Благоевград има право да включи трябва да бъдат на стойност 20% от общата стойност на бюджета, който беше утвърден с интегрирания план.

По първоначалния интегриран план вече са приключени процедурите по осем проекта, като се очаква да стартира тяхното изпълнение. Те са насочени към благоустройството на центъра, както и към подобряване на спортната инфраструктура.

Изграждане на подлез за квартал „Грамада”, изграждане на хотел с трибуни при стадион „Христо Ботев”, изграждане на спортна база в местността „Ягоденица” – село Зелен дол, възстановяване и рехабилитация на градски парк „Ловен дом” с прилежащата към него сграда на Обсерваторията и изграждане на релсово пасажерско транспортно съоръжение с въжено задвижване към м. „Зайова поляна”  са само част от обектите, включени в проекта.

В началото на месец септември ще се проведе и публично обсъждане на проекта и включените в него обекти с жителите на Благоевград.