Частните детективи - навсякъде около нас!
Частните детективи - навсякъде около нас! / netinfo
Дейността на частните детективи е факт вече от няколко години в България. Макар, че все още няма закон за тях, всеки може да намери списък с фирмите предлагащи официално такива услуги на сайта на Българската асоциацията на частните детективи.

Това сдружение на професионалисти, работещи в областта на частните разследвания е със собствен устав, етичен кодекс и правилник за дейността.

Сега имате възможността да чуете повече за работата на тези хора, който ежедневно са около нас, без дори да подозираме, дегизирани и следящи може би точно вас!

Чуйте повече в звуковия файл: