България е сред петте европейски страни с най-ниски нива на запълненост на подземните газохранилища (ПГХ) – с ниво на запълненост 61,74%, заедно с Латвия (49,7%), Унгария (62,52%), Австрия (66,86 %) и Румъния (73,5%). Това сочат данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасите от газ в европейските подземни газохранилища (ПГХ) през август са надхвърлили целевото ниво от 80% за предстоящия отоплителен сезон. В същото време вносът на втечнен природен газ в Европа е спаднал с 14% през миналия месец в сравнение с юли, но все пак е достигнал рекордно високи стойности през август.

По данни на GIE през август европейските газови хранилища са увеличили обема си с 13 млрд. куб. м, което е третият най-голям обем за този месец от 2011 г. насам. Изтеглянето на газ от хранилищата е най-ниското от 2017 г. насам - едва 0,85 млрд. куб. м.

Към 31 август резервите за съхранение на газ в Европа са нараснали до 80,35%, което е с 0,3 процентни пункта над средната стойност за последните пет години към тази дата. В момента в тях се съхраняват около 86,5 млрд. куб. м газ. По-рано държавите-членки на ЕС, се ангажираха да запълнят своите хранилища поне на 80 процента до зимата на 2022-2023 г. и на 90 процента за всички следващи зими. През 2021 г. максималното ниво на запълване на хранилищата е наблюдавано на 21 октомври с малко над 83 млрд. куб. м (77,28%).

КЕВР утвърди поскъпването на природния газ от 1 септември с близо 19%

Най-високи нива на запълване на хранилищата се наблюдават в Португалия и Полша (нива на запасите съответно 100% и 99,3%). Франция (91,89%), Швеция (90,8%) и Дания (94,62%) също са сред лидерите по отношение на нивото на резервите. Германия има 84,26%, Италия - 82,56%, Испания - 84,71%, Нидерландия - 77,78%, Чехия - 82,12%, Белгия - 89,12% и Словакия - 75,01%. Петте европейски държави с най-ниски нива на запълненост на ПГХ са Латвия (49,7%), България (61,74%), Унгария (62,52%), Австрия (66,86 %) и Румъния (73,5%).

Капацитетът на хранилищата се запълва с високи темпове, главно поради закупуването на втечнен природен газ (LNG) на сегашните свръхвисоки цени на фона на намаляващите доставки от Русия. През юни средната цена на газа в Европа е била около 240 долара за 1000 куб. м, през юли - около 850, а през август - вече 215 долара за 1000 куб. м. В пика си цената на газа достигна 3541 долара за първи път от началото на март, с което се доближи до исторически рекорд - на 7 март 2022 г. борсовата цена е била почти 3900 долара.

Ново краткосрочно спиране на "Северен поток" обаче ще увеличи затрудненията на Европа през септември - доставките на газ са напълно преустановени от нощта на 31 август до нощта на 3 септември поради ремонт на единствения останал компресорен блок, който все още е в експлоатация. След приключване на работата и техническо обезвреждане на съоръжението преносът на газ ще бъде възстановен до 33 милиона кубически метра на ден.

Освен това през септември европейските страни ще се сблъскат със значителен спад в износа на газ от Норвегия поради големия брой планирани годишни ремонти на находищата и газопреносната инфраструктура на страната. През август доставките се запазиха на ниво между 300 и 330 милиона кубически метра газ на ден. Най-голямото единично изчерпване на норвежкия капацитет е планирано за 8 септември, като по данни на Gassco няма да са налични около 185 млн. куб. м дневно. На 7 септември няма да бъдат достъпни 165 млн. куб. м на ден, на 9 септември - 161 млн. куб. м, а на 10 септември - 168 млн. куб. м на ден. Възстановяването на доставките от Норвегия за Европа може да се очаква едва в края на септември.

Христов: Ние не разчитаме изцяло на „Газпром”, ние разчитаме на диверсификация

Доставките на втечнен природен газ (LNG) от терминалите за Европа през август са били рекордни за месеца - 10 млрд. куб. м. Това е повече от предишния рекорд от 7,1 млрд. куб. м през август 2019 г. Въпреки това европейските постъпления на втечнен природен газ са спаднали с почти 14% през миналия месец в сравнение с юли.

Капацитетът за регазифициране на втечнен природен газ и за по-нататъшно подаване по газопроводите в Европа сега е 64% от пиковия им капацитет.

Така рекордните доставки на втечнен природен газ през август са седмият по големина месечен рекорд за 2022 г. Едва през февруари потоците газ от терминалите за втечнен природен газ са били вторите по големина за този месец. Само за осем месеца постъпленията на втечнен природен газ от терминалите в европейската преносна система възлизат на около 84,3 млрд. куб. м. За сравнение, през същия период "Газпром" е изнесъл 82,2 млрд. куб. м газ за страни извън ЕС (включително доставките за Китай).

С рекорден внос от страните от ЕС, през 2022 г. втечненият природен газ ще бъде най-големият доставчик на газ за Европа с дял от 32%, по данни на Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ENTSOG) от 14 август. Доставките от Северно море (основно норвежки газ) са на второ място с дял от 25 %, а доставките на газ от Изток (руски газ, украински газ и оттеглените европейски компании от украинските газохранилища) са на трето място с дял от 24%.

В същото време делът на втечнения природен газ, отчетен за август, е още по-висок - 35%, като доставките от Норвегия са 29%, а делът на доставките на руски газ е спаднал до 13%. 
БГНЕС