Швейцарската компания за управление на риска Global Risk Profile (GRP) публикува Глобалния индекс на публичната и частната корупция за 2021 г. сред 196 държави.

В почти всички министерства има подадени сигнали за корупция

В Западните Балкани Черна гора е на 89-то място; Албания е на 125-то място, но отбелязва чувствително подобрение спрямо миналата година, когато страната е заемала 139-та позиция; Босна и Херцеговина е на 131-во, а рискът от корупция е определен като висок; Косово е слязло надолу в класацията до 122-ро място; Сърбия е на 92-ра позиция, а оценката на риска е "среден"; Северна Македония заема 85-то място. България е на 54-та позиция през 2021 г. и отбелязва подобрение спрямо 2020 г., а оценката на риска е "нисък".

Антикорупционната комисия започва проект с ЕК за проверките за почтеност на служители

Добро е мястото на Грузия в списъка - тя е класирана над страни, които са членки на НАТО и ЕС или само на Северноатлантическия договор: Словакия, Унгария, Румъния, Северна Македония, Черна гора, Албания и Турция.

Швейцария слиза на 12-о място тази година от 8-мо място през 2020 г. в Глобалния индекс, който класира корупцията по определени критерии. Това се дължи според изследването на случаите на престъпност сред "белите якички", които включват пране на пари и финансиране на тероризъм.

Финландия заема първо място в света с най-малко случаи на корупция, следвана от Норвегия, Нова Зеландия, Дания и Швеция.
БТА