/ БГНЕС
Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ Сотир Цацаров се е срещнал с представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) - Хулио Бачо Терачино, и.д. началник на отдел "Почтеност в публичния сектор", Джулио Неси, политически анализатор в същия отдел и Виктория Миновска. Това съобщиха от Комисията.

В срещата чрез видео-конферентна връзка участва и Чиресика Лавиния Фейър, ръководител на проекти в Европейската комисия, ГД "Подкрепа на структурните реформи". Поводът за срещата е началото на проект "Реформиране на проверките за почтеност на служителите на КПКОНПИ", който ще е с продължителност 18 месеца, се посочва в съобщението.

Предвидено е извършване на независима оценка на системата за проверка на почтеността на служителите, прилагана в Комисията, и разработване на нови правила, съобразно добрите практики от ЕС. Новите процедури ще бъдат синхронизирани с Етичния кодекс на КПКОНПИ и при необходимост ще бъдат изготвени изменения и допълнения в него. Като по-далечна цел е заложено новите системи да бъдат използвани за изграждане на цялостна система за проверки на почтеност, съобразно законовите правомощия на Комисията.

Надграждането на предприетите на национално ниво действия в сферата на борбата с корупцията ще утвърди ефективното сътрудничество между институциите, е станало ясно по време на срещата. За постигане на устойчиви резултати важен елемент е осигуряването на гаранции за почтеност и интегритет на назначените служители в КПКОНПИ. Ще бъдат отстранени несъвършенствата в досега прилаганите процедури и ще бъдат сведени до минимум формалните критерии за степента на лоялност на служителите към Конституцията и законите, както и за податливостта им на корупция и към поведение, представляващо корупционен риск.