Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / iStock/Getty Images
В последната година усещането за независимост на правосъдието в ЕС намалява, отчете Европейската комисия.

В две трети от държавите в ЕС общественото възприятие по този въпрос се е подобрявало след 2016 г., но миналата година е пострадало и това се отчита в около 2/5 от страните, показват данните в доклада. Намесата или натискът от страна на правителството и политиците е най-често посочваната причина за това усещане, уточнява комисията.

Правосъдното министерство: Десетки отрицателни становища срещу реформата на съдилищата

Докладът за първи път наблюдава цифровизацията на правосъдието и оценява работата на върховните съдилища. Държавите трябва да организират процедурата за назначаване на върховните съдии по начин, който осигурява тяхната независимост и безпристрастност. В това отношение европейското законодателство изисква от държавите да осигурят на съдиите условия да работят независимо от онези, които са ги назначили, пояснява ЕК.

В доклада се прави сравнителна оценка на европейските правосъдни системи от 2013 г. и се разглеждат продължителността на съдебните производства, постановените решения и броя на "висящите" дела. Оценяват се също достъпността на правосъдието, възможностите за правна помощ и съдебните такси, обучението, бюджета, служителите и цифровизацията на съдилищата. Отчита се мнението на широката общественост и дружествата за независимостта на правосъдието и работата на прокуратурата.

Кьовеши: Няма да се намесваме в работата на българската прокуратура, а ще сътрудничим

Данните от представения документ се очаква да бъдат отразени в доклада на комисията за законността в ЕС. Предвижда се комисията да приеме новия общ доклад за върховенството на закона на 20 юли. Уточнява се, че днешните оценки ще бъдат взети предвид при оценяването на националните планове за икономическо възстановяване за общо над 670 милиарда евро, както и при разпределението на останалите средства от европейския бюджет.
БТА