Замърсеният въздух остава бич за големите европейски градове
Замърсеният въздух остава бич за големите европейски градове / IStock
През 2018 г. в България, Хърватия, Чехия, Италия, Полша и Румъния е превишена пределно допустимата стойност на ЕС за фините прахови частици (ФПЧ2,5). Това се посочва в доклад, представен днес от Европейската комисия.

Само Естония, Финландия, Исландия и Ирландия са съобщили за равнище на фините прахови частици под по-строгите стойности, определени от Световната здравна организация (СЗО). Запазва се разминаването между правилата на ЕС за качеството на въздуха и насоките на СЗО, се отбелязва в съобщението на комисията.

През последното десетилетие по-доброто качество на въздуха допринесе за значително намаляване на случаите на преждевременна смърт в ЕС.

Последните официални данни на Европейската агенция за околна среда показват, че почти всички европейци все още страдат от замърсяването на въздуха, което води до около 400 000 случая на преждевременна смърт в Европа, се допълва в доклада, изготвен по данни от над 4000 точки за наблюдение в ЕС.

Излагането на фини прахови частици е причинило около 417 000 случая на преждевременна смърт в 41 европейски държави през 2018 г., а около 379 000 от тези случаи са настъпили в ЕС. Европейските, националните и местните политики, и намаляването на замърсяването, са подобрили качеството на въздуха в Европа.
От 2000 г. насам замърсяването, включително от превозите, е намаляло значително. Замърсяването от производството на енергия също е спаднало значително, а напредъкът в намаляването на замърсяването от сградите и селското стопанство е бавен, се посочва в доклада.

Докладът показва, че заради карантините, въведени в ЕС покрай пандемията от COVID-19, качеството на въздуха се е подобрило заради спад до 60 на сто на някои замърсители. Засега няма оценка как това подобрение се е отразило на общественото здраве.

Източник: БТА