/ ThinkStock/Getty Images
Българската академия на науките организира информационна среща за представяне на новата "Програма за подпомагане нa млади учени и докторанти - 2017 г.", съобщи пресцентърът на БАН.

Целта на програмата е да стимулира участието на млади учени и докторанти от БАН в научноизследователската работа чрез финансиране на научни проекти, разработващи нови и оригинални идеи в деветте научни направления на Академията.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски е открил срещата, като е посочил, че от гледна точка на активизиране на дейността на младите хора в БАН и писането на проекти, оценява програмата като много успешна. Представители на Комисията за млади учени по научни направления са отговаряли на въпроси по конкурсната процедура.

Млади учени от Варна пробиват с иновативни проекти

Общият бюджет на конкурса е 2 млн. лева (целева субсидия), като през тази година изискванията за кандидатстване са променени. Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лева, а проектите са с продължителност от 18 месеца. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 10 май 2017 г.

Програмата "Подпомагане на млади учени в БАН", финансирана от Министерството на образованието и науката, започна през 2016 г. Тя е един изключително удачен механизъм за финансова подкрепа на научната дейност на младите изследователи, базиран на конкурентен принцип. Програмата спомага и за усвояването на практически умения за подготвяне, отчитане и администриране на малки проектни задачи, посочват от БАН.
БТА