Великденският остров е едно от най-загадъчните места в света. Разположен е между Таити и Чили, в центъра на Тихия океан и е с площ само 64 квадратни мили. Островът има приблизително триъгълна форма. На цялата му площ са разпръснати мистични каменни статуи с неизяснен произход, някои от които тежат над 50 тона, се издигат на повече от 10 метра

Предполага се, че Великденският остров е бил заселен между 300-1200 г. от н.е. от полинезийци. В периода на най-голям разцвет на културата на Рапа Нуи, XVI век, вероятно там са живели 15 000 души, едната част, от които били "дългоухи", а друга "късоухи". "Дългоухите" били по-многочислени и облагодетелствани, докато "късоухите" заемали подчинено положение. Смята се, че "късоухите" осъществили въстание, вследствие на което "дългоухите" били напълно избити.

Три цивилизации, които изчезват по необясним начин

Постепенно, поради непрекъснатите войни и човешката дейност, която редуцирала и без това ограничените ресурси, културата на Рапа Нуи западнала, населението намаляло и се отдало на канибализъм и робовладелчески отношения.

15-годишен откри забравен град на маите

През втората половина на XIX век голяма част от жителите на острова били пленени и натоварени на кораби като роби, за да работят на плантации в Перу. Това довело до временно ограничаване броя на населението на о-в Рапа Нуи до само 111 човека през 1877 г.

През 50-те години на XX век знаменитият норвежки пътешественик Тур Хайердал посетил острова. Той развил теорията, че Великденският остров е бил заселен от жители на Древно Перу. Тази теория остава недоказана.