Какво означава думата тарикат?
Какво означава думата тарикат? / Thinkstock/Getty Images

Какво означава думата тарикат? Има ислямска секта в Сирия, чиито членове са някакъв вид тарикати, заплашени от изтребление от ислямистката групировка ИДИЛ. Надяваме се да изтарикатеят и да се спасят.

Отговора на днешната Питанка можете да слушате ТУК

Въпросът е много тарикатски, но не в жаргонния смисъл на безцеремонен, а в древния смисъл на пътеводен. Сега поемаме по него.

Тарикат на градски жаргон значи хитрец, нахалник, понякога дори и измамник. На арабски и оттам в турски обаче тарик значи път. Тарикат пък е наистина религиозна секта по името на избрания метод за духовно възвисяване и мистическо търсене на истината. Мюсюлманските аскети се обединяват през XІ век около духовни наставници в така наречените тарикати, където практикуват аскетизъм и отшелничество. Терминът еволюира и през ІX-X век тарикат в ислямския свят означава практически метод. С негова помощ суфите - ислямските мистици, поемали пътя на размишлението и психофизическите упражнения, единствено благодарение на които може да се постигне интуитивно божествено познание.

През XІ- XІІ век суфизмът се разширява, вече не минава за елитарен, а за народен. Тарикатите пак продължават да представят метод, разпространението им обаче е доста по-широко. След XІІ век тарикатите стават учебни центрове, развиват и сериозна мисионерска дейност, като достигат чак до Китай. Това, което е важно да се знае е, че суфизмът противоречи на фундаментализма. Става дума за мистическо възприятие. Затова бойците на "Ислямска държава" възприемат суфите или още дервишите, като секта, с която се борят. Между другото ИДИЛ са радикални сумити, а суфиски ордени има и при сунитите и при шиитите, но има и необвързани. Всъщност политическият ислям, известен като фундаментализъм, е противник на огромна част от културната традиция на исляма, към която се числят и тарикатите. Изяснихме какво означават тарикатите в исторически и културно-политически план.

Как българският език взима термина и го преобразува е много любопитно, но от друга страна е изключително трудно за проследяване. Това се случва най-вече със създаването на специфична градска култура, в началото на XX век и особено между воините. Ето как думата тарикат, в значението и на хитрец, няма общо с историческите корени на дервишите и суфите, нито с някакво негативно отношение на българския народ към мистичния ислям - възможно най-благото религиозно течение. Има вероятност покрай тази благост да е тръгнало пародиране или профанизация, но може да се допусне, че терминът се появява по-скоро на случаен принцип, чисто фонетичен. Тарикатските номера са тайнствени, мистични, но едва ли уличният жаргон през второто десетилетие на XX век в България е бил толкова добре запознат с тарикатите и практиката им.

Една възможност, която не бива да се пренебрегва, е на ниво българо-турско надхитряване. Хитър Петър, Настрадин Ходжа, християнско - мюсюлманско, наше - ваше. По отношение на мистиката - поп - хитрец и мюсюлмански тарикат, които се надлъгват за висши, невидими неща в рационалната представа на обикновения българин. Но няма как тази етимология на думата в жаргона, да бъде доказана със сигурност. Така че да не се правим на прекалено тарикати. Изяснихме какво означава думата, а пътя, по който тя е дошла в нашия език, си остава мистичен.

Ако имате още въпроси, питайте Питанка. Можете да го направите на страницата на Питанка във Facebook.

Още интересни въпроси, както и техните отговори можете да намерите тук