/ iStock/Getty Images
Според ново проучване на Земята има поне 20 квадрилиона мравки, като дори тази зашеметяваща цифра вероятно подценява общата популация на насекомите. Мравките са важна част от екосистемите по света.

Определянето на глобалната популация на мравките е важно за измерване на последиците от промените в техните местообитания, като от изменението на климата.

Мравките играят важна роля, като разпръскват семена, приютяват организми и служат като хищници или плячка.

Някои изследвания вече са се опитали да оценят глобалната популация на мравките, но в резултат на тях се е получило много по-малко число от 20 квадрилиона, което е 20 милиона милиарда.

За този нов опит - публикуван в списанието "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) - изследователите анализираха 465 проучвания, които измерват броя на мравките на място в полето.

В стотиците изследвания са използвани две стандартизирани техники: поставяне на капани, които улавят преминаващите мравки през определен период от време, или анализ на броя на мравките върху даден участък от земята.

Въпреки че проучванията са проведени на всички континенти, за някои големи региони има малко или никакви данни, включително централна Африка и Азия.
Ето защо "истинската численост на мравките в световен мащаб вероятно е значително по-висока" от оценената, се казва в проучването. "Изключително важно е да запълним тези оставащи пропуски, за да постигнем цялостна картина на разнообразието на насекомите."

Съществуват повече от 15 700 наименувани вида и подвида мравки, които се срещат по цялата планета. Вероятно има още толкова, които все още не са описани.

Но почти две трети от тях се срещат само в два типа екосистеми: тропическите гори и саваните.
Въз основа на изчисления брой мравки се смята, че общата им биомаса в световен мащаб е 12 мегатона сух въглерод - повече от тази на дивите птици и бозайници, взети заедно, и 20 % от тази на хората.

В бъдеще изследователите планират да проучат факторите на околната среда, влияещи върху плътността на популацията на малките.

 
БГНЕС, АФП