Секретар на секционна избирателна комисия във Велинград е отстранена за неизпълняване на задълженията си, информираха от Районната избирателна комисия (РИК) в Пазарджик.

В РИК е постъпила жалба от членовете на десета секция във Велинград, в която е посочено, че секретарят на секционната избирателна комисия (СИК) Митра Чопева отказва да подпише протокола за маркиране на печата, влиза в словесни нападки с останалите членове на комисията и пречи на работата.

Спряха машинното гласуване в една от секциите в Община Каварна

След извършена проверка от РИК е констатирано, че жалбата е основателна. С решение на РИК Чопева е отстранена и заличена като секретар на СИК и на нейно място е назначен Христо Тосков - член от същата секция и представител на същата политическа партия.

От началото на изборния ден в РИК-Пазарджик са постъпили четири жалби. За три от тях Комисията се е произнесла, че са неоснователни.
Николета Маджукова, БТА