Миглена Тачева: Закъснялото правосъдие не е правосъдие
Миглена Тачева: Закъснялото правосъдие не е правосъдие / netinfo
Днес беше първият кръг от конкурса за избор на български съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Последно колко кандидати се явиха на езиковия тест?

Последно допуснатите кандидати, които са се явили на езиковия тест, са 15 на брой, а кандидати, които са издържали езиковия юридически тест, са 14. Един от колегите е отпаднал.

Е, добра е бройката. Един човек - това е съвсем, така, разбираемо и прежалимо. 14 отиват утре на събеседването.

Да, точно така.

Кои ще са най-важните въпроси, на които тези 14 кандидати ще трябва да имат отговори?

Това е работа на комисията, която провежда избора, но в рамките за заповедта, с която назначих конкурса, ще имат възможност кандидатите да направят кратко представяне за работата на съда и след това подозирам, че комисията ще задава въпроси. Това, което искам да бъде уточнено, е, че става дума за един абсолютно публичен конкурс. Ще имат възможност да присъстват и представители на медиите, и представителите на правната комисия, на комисията по правата на човека в Народното събрание, но въпросите ще могат да се задават само чрез председателя на комисията.

Аз си спомням, че... повод, взимам предвид предишния конкурс за съдия в Страсбург, който завърши по доста неприятен за страната ни начин. Тогава вие коментирахте, че това е голям срам за страната ни. Гарантирате, че този срам няма да се повтори сега?

Всичко онова, което можеше да се направи като публичност, като прозрачност, е направено с провеждането на този конкурс. Разбира се, има недоволни, защото днес имаше и две жалби от кандидати, които не са допуснати да участват, т.е. по документи още не са допуснати, но така или иначе има правила, има процедури, има критерии и когато искаме да участваме в конкурси, ще трябва да се запознаваме с всички необходими реквизити, които трябва да се представят в комисията, която допускаше кандидатурите.

Министър Тачева, ако не е тайна, кой се спъна в езиковия тест, кой отпадна?

Едва ли представлява. . . нямам идея точно за името, но като че ли ставаше дума за един колега, адвокат от Пловдив.

Добре. Много са темите, по които искам да поговорим, без да прекаляваме, разбира се.

Да, апропо, апропо, всъщност всичко това е изнесено на страницата на министерството, така че ако някой иска да се интересува, и имената, и всичко е изнесено като публичност.

Ще бръкнем и ще проверим. За купуването на гласове да поговорим малко, защото тази тема стана твърде модерна през изминалия месец. Вчера Правната комисия в Народното събрание реши да се снеме наказателната отговорност от организаторите на купуването на гласове, ако те решат да свидетелстват за извършеното деяние. Интересно ми е имате ли вие резерви към този текст?

Моите резерви към бързите промени в законодателството са винаги ясно очертани. Аз още имах възможност като встъпвах в длъжност като министър на правосъдието да кажа, че първото нещо, което трябва да се опитаме да направим, е да спрем хаоса в писането на закони. Ето един такъв пример, който ясно се очерта през последните няколко дни. Имаше внесени промени от депутати за изменение на Наказателния кодекс в частта за купуването на гласове. Това беше малко преди изборите. Оказа се, че когато са писани тези предложения за промени, не е съобразена особената разпоредба на един от текстовете, член 175, ал. 2 от Наказателния кодекс, който предвижда, че престъпленията в този текст се преследват по частно-публичен ред. Това наложи отново народни представители да внесат предложение за спешни изменения в Наказателния кодекс, което е било обект и работа днес на правната комисия. Аз неведнъж съм изразявала становище, че е време да се преустанови практиката на спешни промени особено в наказателното ни правораздаване.

Именно поради тази причина беше създаден и консултативният съвет по наказателна политика при министъра на правосъдието, който следва да изработи цялостна концепция за наказателната политика на държавата, за нуждата от инкриминиране на новите обществено опасни деяния, както и от адекватна процесуална форма за разследването и за разглеждането й от съда. И последно, трябва да сме наясно, че не следва да очакваме, че всички отрицателни явления, които се появяват в обществото ни, могат да бъдат премахнати само със средствата на наказателната репресия или даже с трупане на нови и нови текстове в наказателния ни кодекс, които на практика да не работят. Затова би трябвало да се направят необходимите промени. Те вече са внесени от депутатите. Надявам се, че в правната комисия и на първо, и на второ четене ще се обсъдят внимателно, за да направим текстове, които да се работещи.

Министър Тачева, аз мисля, че това, за което в момента говорите по повод купуването на гласове и, така, новите поправки, които са наложителни, много добре онагледява и друга вечна тема за разговор в българската журналистика, и тя е мястото, ролята на следствието. Преди година и половина всички си спомняме, че с приемането на новия НПК ролята на следователите в разследването бе силно ограничена. В момента следователите имат право да разследват престъпления срещу мира и човечеството, което е хубаво - докато има човечество, ще има и мир. Но сега вие заедно с колетите от Министерството на вътрешните работи подготвяте нови поправки в същия НПК, които пък да върнат на следствието част от разследванията. Не смятате ли, че този примък-отмък само в рамките на година и половина изключително демотивира и дестабилизира следствието?

Трябва да си признаем и да кажем, че от 1991 година досега се направиха няколко експеримента и с Националната следствена служба, и с окръжните следствени служби, къде по-неуспешни. И точно поради тази причина в изготвения съвместно с представители на Министерство на вътрешните работи проект за закон за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс е предвидено на следователите да се възлагат за разследване дела, представляващи фактическа или правна сложност, или такива, при които е налице значителен обществен интерес, и това да става по разпореждане на главния прокурор. Има идеи, които са изказани, че такова разпореждане може и трябва да прави всеки окръжен прокурор, но тогава ще се върнем пък към онези години - 1999-а, 2000-а, когато прокурорите преобразуваха масово дознанията в следствия точно поради твърденията, че дознателите не били квалифицирани. Всъщност трябва да направим необходимото следователите, които действително са високо квалифицирани, да бъдат натоварени максимално, да започнат да работят малко по на бързи темпове и обороти, да направим необходимото онези залежали дела, да се засили контролът за приключване на тези дела и да направим така, че разтоварвайки, ако това е точният термин, дознанието, да може адекватно да бъдат разследвани и престъпленията от дознателите, и престъпленията от следователите.

Все пак не се ли притеснявате, че предлаганите от вас поправки влизат, така, в едно, поне към днешна дата, открито противоречие с едно изявление на новия шеф на службата Бойко Найденов от вчера, ако не се лъжа, който казва, че не може да се иска увеличение на правомощията на следователите докато не се изчистят залежалите дела?

Сега, аз не съм проследила това изказване на господин Бойко Найденов, но чух неговото представяне, когато беше избиран във Висшия съдебен съвет за директор на Националната следствена служба. И по-скоро становището му вече там, че тези високо квалифицирани служители на закона, ще го кажа най-общо, трябва да бъдат натоварени максимално. Разбира се, че трябва да се работи по залежалите дела, но ние пък не можем да си позволим да чакаме да свършим всички висящи дела и след това да товарим следователите с новообразувани дела.

Държавата в крайна сметка трябва ясно да даде сигнал и към следователите, и към прокуратурата, и към цялото общество какво се случва с наказателната ни политика, дали имаме интерес 530 души следователи да стоят и да имат по едно дело, а едновременно с това и дознанията, и наблюдаващите прокурори да се задъхват между 50 и 100 дела на месец. Това, разбира се, ще отвори дебата и въобще за мястото на следствието като част от съдебната власт или като част от изпълнителната власт, или като част от прокуратурата - все дебати и дискусии, които ту отваряме, ту затваряме тогава, когато решим, че трябва да правим винаги законодателна промяна и тя да е свързана с процесуално-законодателна промяна. Редом с това ние трябва да започнем да мислим по-. . . и това ще направим още на първото заседание на консултативния съвет и през следващата седмица, да очертаем наказателната политика, да преценим материалното право - онова, за което говорим от години наред, за проспекти, престъпления, за относимост и наказуемост на определения вид деяние да има равно по степен наказание и то да се получава в разумните срокове - така, както казва и Европейската конвенция за защита правата на човека, защото закъснялото правосъдие не е правосъдие.

Добре, скачаме малко от тема в тема. Вчера не бяхте в страната, но Висшият съдебен съвет реши да възстанови като следовател уволнения заради корупционния скандал "Александър - Овчаров" заместник-министър на бедствията и аварията Деян Пеевски. Имаше ли според вас ВСС друг полезен ход?

Днес разбрах от колегите, че е ставало дума за изпълнение на решение на Върховния административен съд.

Точно така.

Когато има в една правова държава, когато съдът е постановил решение, мисля, че членовете на ВСС не са имали друга възможност освен да изпълнят решението на ВАС. И това и са направили с това решение за възстановяване.

Друг скандален случай, преди около месец лично вие дадохте на прокуратурата ръководството на Агенцията за вписванията, за което се установи, че, така, щедро си е надписвало едни хубави суми над заплатите. Има ли вече повдигнато обвинение, въобще какво е развитието на този случай?

Нямам такава информация, но всъщност нарушенията в агенцията не са свързани само с определените от допълнително материално стимулиране, което се поправи.

Така е, това беше така, върхът на айсберга.

И по задължение е на ръководството на ръководството на агенцията, когато се касае за от ниво заместник-директор надолу по цялата йерархия на администрацията на Агенцията по вписванията. Там ставаше дума за нарушения при изпълнение на обществени поръчки, за недобро стопанисване на имуществото на Агенцията по вписванията, в частност говорим за компютри. Но аз очаквам прокуратурата да си свърши работата в законовите срокове и да бъде информирана за това.

Имате ли намерение да сменяте шефовете на агенцията?

Мисля, че имах няколко пъти вече възможност да кажа, че в тези. . . това решение ще дойде, когато се вземат ползите или по-скоро плюсовете и минусите. Нямам към момента такова решение взето.

Този път сигурно ли е, че ще стартира Търговският регистър на 1 януари от догодина, че няма да се провали стартът, така, както се случваше досега?

Е, това е нещо, за което работим в Министерство на правосъдието много усилено и се надявам 3 януари да е датата за стартирането на Търговския регистър.

Добре, споменах вече, вчера се завърнахте от Германия. Там имахте срещи с федералния министър на правосъдието на Германия, с много висши магистрати. Едва ли е нужно да припомням, че именно Германия беше най-строгият ни критик и съдник преди членството ни в ЕС. Как е сега, министър Тачева?

Аз имах изключително наситено, но и ползотворно посещение в ФРГ, като започнем от срещи с министър Бамбергер, който е министърът на провосъдието на провинция Райнланд-Пфалц, с почти всички представители на съдебната власт в тази провинция, след това срещата с федералния министър Бригите Цюприс, с която ние се познаваме от заседанията на Съвета на министрите в Брюксел. Обменихме много сериозна информация по това, по напредъка на България, по плана за действие, който представихме в Брюксел. Копия от него връчих и на тримата министри, но всъщност контактът там ще бъде на федерално ниво в голямата степен. Поисках от министър Цюприс и остана все пак да се вземе решение за това да бъде изпратен един експерт, който дългосрочно да работи като съветник на министъра на правосъдието и да ме подпомага в изпълнение на плана за действие, при изпълнение и разписване на стратегията за продължаване на съдебната реформа 2008-2013 г. Договорихме се за посещение на министър Цюприс през следващата година. Апропо догодина се навършват и 10 години от подписване на Декларацията за сътрудничество между двете министерства на правосъдието и ние се договорихме догодина да подготвим нов текст, който да дава всъщност и реална представа за новите отношения като отношения между държави-партньори в ЕС.

Добре. Последен въпрос. Спомням си, че като станахте министър на правосъдието, ви сравниха с румънския правосъден министър Моника Маковей. Може ли според вас мониторингът по глава "Правосъдие и вътрешен ред" да отпадне още от догодина?

Целият екип на министерството и колегите от ВСС, и представителите на неправителствените организация, а надявам се и цялото общество, очакват това от нас. Аз се надявам с общи усилия - и с усилията и на министър Петков, и на Министерство на вътрешните работи - да постигнем това.