Европейският бобър официално бележи завръщане на територията на България след над 150-годишно отстъствие. Това става ясно от публикация в научното списание Acta Zoologica Bulgarica към Българската академия на науките (БАН).

Бобърът е бил забелязан в местността „Ломовете“, част от Натура 2000, по поречието на Русенски Лом. Присъствието му е бил потвърден с фотокапан, а първите данни за завръщането на вида са от септември 2020 година и от снимка през април 2021 г. В този период е имало данни, че европейският бобър се е завърнал в съседни територии, което означава, че той може да е дошъл в България оттам.

Бобри ще помагат за възстановяването на природата във Великобритания

Горски служители първоначално се усъмнили за „незаконна сеч“ на крайречни дървета, но те са изгризани по много специфичен начин. Впоследствие обаче се открива, с помощта на фотографии и фотокапани, че не става въпрос за незаконна сеч, а за завръщане на локално изчезнал след век и половина животински вид – европейският бобър.

Този вид бобър е бил широко разпространен вид в цяла Европа и Северна Азия. Масовото му убиване заради козината и месото, обаче, водят до унищожаването на естествените му хабитати. Така до края на 19 век и началото на 20-и век, европейският бобър се оказва застрашен и изчезващ вид в европейските и балканските територии.