/ iStock/Getty Images
В момента се разработва стандарт за качество на управление на българското образование, който ще даде индикатори, чрез които да се отчита както успехът на учениците като академично развитие, така и работата на отделните учители и училища, каза днес във Варна ресорният министър Галин Цоков.

Той уточни, че тези оценки ще дадат възможност учебните заведения с по-слаби резултати да получават подкрепа – методическа, организационна или мотивационна. Като задача пред екипа на МОН Цоков посочи и разработването на мотивационни стратегии за ученици и учители, особено в училищата, които не се представят достатъчно добре. Едно от предложенията на ведомството е да се формират мрежи от такива учебни заведения, като в тях се включват и такива, които са подобрили резултатите си, за да се обменят добри практики. 

Важни промени в изпитите след 7 клас

Работи се и по разширяване на ученическото самоуправление, каза още Цоков. По думите му това би подобрило качеството на цялата система и ще допринесе за личностното развитие на децата, като на преден план се изведат техните постижения не само в клас, а и в извънучилищните занимания.

Според министъра е нужно да се работи в посока повече свобода и академичната автономност на директорите и учителите в училищата и детските градини. По думите му това ще мотивира преподавателите и ще ги направи по-иновативни и креативни, което пък ще подобри качеството на образованието.

Преди първия звънец: Готови ли са училищата за 15 септември

От тази учебна година или от следващата календарна ще стартира проект за компетентностния модел в българското училище, допълни министърът. Той уточни, че идеята е да се въведат различни модели на обучение, повече интегралност, съвместно преподаване от страна на учителите. Цоков посочи, че в рамките на проекта ще бъдат обучени хиляди преподаватели в STEM педагогика и STEM образование, за да се използват максимално центровете, изградени в учебните заведения.

Ще се изпробват различни педагогически модели, които да дадат тласък на развитието на по-интерактивно образование. Проектът ще продължи още три години, за да може добрите практики да бъдат пренесени в цялата система, допълни министърът. И уточни, че още отсега в нормативната база се залагат възможности учениците да разработват екипно интердисциплинарни проекти, които да бъдат оценявани от учители по различни предмети.
Мила Едрева, БТА