/ Община Враца
В 11:00 ч. беше извършен тест на сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив,  Русе, Смолян, Стара Загора, Гълъбово, Царево, Ахтопол, с. Лозенец, Шабла, в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“, както и в обектите с интегрирани към националната система локални системи за оповестяване. Това съобщиха от МВР.

Излъчваните национални сигнали за тревога и край на тревогата бяха съпътствани и от гласова информация.

Сиренната система се тества два пъти годишно - през април и през октомври, като целта е да се провери техническото ѝ състояние, да се повишат уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, както и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

През март тази година Министерският съвет прие проект за разширяване на системата за ранно предупреждение и известяване при бедствия на ниво община.
Десислава Пеева/БТА